40 ГОДИНИ ВО КРУПЕН ПЛАН

40 ГОДИНИ ВО КРУПЕН ПЛАН - Македонска фото изложба на млади автори во Шумен, Р. Бугарија

Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“, кој работи во составот на Народна техника-Битола, ја отвори својата прва меѓународна самостојна групна изложба на фотографии на 20.11.2019 год. во Шумен, Р .Бугарија. Дваесет членови на клубот се преставени со 70 фотографии. Благодарност до сите нив за упорната работа, но и до колегите од Бугарија за сиот ангажман кој го дадоа овој проект да успее.

Меѓународен фестивал за непрофесионален филм КАМЕРА 300

На 1-2.11.2019 год се одржа традиционалниот Меѓународен фестивал за непрофесионален филм КАМЕРА 300 во чест на браќата МАНАКИ во организација на кино-видео клубот Милтон Манаки, Народна техника Битола, Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија а со подршка на Агенцијата за филм на РСМ и општина Битола.Фестивалот го отвори градоначалничката на општина Битола г-га Наташа Петровска.

27 ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА АМАТЕРСКИОТ (НЕПРОФЕСИОНАЛЕН) ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ

27 ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА АМАТЕРСКИОТ (НЕПРОФЕСИОНАЛЕН) ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ кој што ќе се одржи на 1-2.11.2019 година во НУЦентар за култура,општина Битола во организација на Кино-видео клубот Милтон Манаки, Кино сојуз на Македонија, Народна техника Битола, Народна техника на Македонија а со поддршка на Агенцијата за филм на РСМакедонија , општина Битола и градоначалничката Наташа Петровска.

Делегација од Народна техника Битола и видео-кино клубот Милтон Манаки учествуваше на Меѓународниот фестивал за непрофесионален филм

Од 14-16.05.2019 година наша делегација од Народна техника Битола и видео-кино клубот Милтон Манаки учествуваше на Меѓународниот фестивал за непрофесионален филм со македонски непрофесионални филмови.

26ти Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм КАМЕРА 300

 

Се оддржа 26-иот Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм КАМЕРА 300. Жирирањето на 53 пристигнати филмови од 11 држави од светот се оддржа од 18-20.10.2018 година во Битола каде што 5 члена комисија донесе одлука за наградените филмови и филмовите во 2 официјални проекции.

Пред многубројните гости и љубители на аматерскиот документарен филм во преполнетата сала на Центарот за култура, фестивалот за отворен го прогласи градоначалничката м-р Наташа Петровска која истакна дека КБК Студио Милтон Манаки и Народна Техника Битола придонесуваат кон ширење на културата не само во Битола туку и во светските рамки.

Пријава и оглас за 2016 година

Vrz osnova na Programata za rabota na Sojuzot na zdru`enijata za tehni~ka kultura ‡ Narodna tehnika ‡ Bitola, za u~ebnata 2015/2016 godina objavuva

 

O G L A S

ZA UPIS NA U^ENICI OD OSNOVNITE U^ILI[TE ZA:

 1. ФИЛМСКА ШКОЛА

 2. FOTO ШКОЛА

 3. RADIO ШКОЛА

 4. PRIMENETA BIOLOGIJA

 5. ELEKTRONIKA

Upisot e ograni~en i se zapi{uvaat po 2(dva) u~enika za sekoja oblast. Обуките se so nastaven fond od 20 nastavni ~asa po odnapred utvrdena programa i zapo~nuvaat:

 • Filmska {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10 ~asot

 • Foto {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10 ~asot

 • Radio {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10:30 ~asot

 • Применета Биологија – 13.02.2016 год. (сабота) во 10:30 часот

 • Електроника – 13.02.2016 год. (сабота) во 11 часот

Prijavuvaweto na u~enicite }e go vr{at u~ili{tata pismeno, preku dostaveniot formular-prijava. Prijavite da se dostavat najdocna do 12.02.2016 god. vo Narodna tehnika (zad Sportskata sala) ili na e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .

Информации секој работен ден на тел. 237-388 или 078 438 109

 

 

Narodna tehnika ‡ Bitola

 

 

 

 

 

До

Народна техника – Битола

 

П Р И Ј А В А

на ученици за:

 

ФИЛМСКА ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

ФОТО ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

РАДИО ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА

 

1._________________________________________ одд. _____________

 

2._________________________________________ одд. _____________

 

ЕЛЕКТРОНИКА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

Наставници кои ги испраќаат:

___________________

 

___________________

 

___________________ Директор

 

 

___________________________