СЕРТИФИКАТИ ЗА НАЈДОБРИТЕ

Со доделување на сертификати во Народна техника-Битола заврши програмата „Пофали се со знаење“ на кој 50 ученици се стекнаа со знаења и вештини во кино, фото, радио техниката, електрониката и автоматиката.