Телевизиска презентација на наградени проекти

Учество на МТВ и презентација на наградени проекти на ученици од натпреварите и манифестациите организирани од Народна техника и Струковите сојузи од регионот на Народна техника-Битола.