Изложба на фотографии од млади фотографи аматери цленови на фото клубот Стеван Наумов - Стив и Народна техника Битола

Во организација на фото клубот Стеван Наумов - Стив, Народна техника Битола и Народна техника на Македонија почитувајки го протоколот на Владата на Р. Северна Македонија за одржување настани и за безбедност и заштита на учесниците и гостите од вирусот ковид-19 на ден 18.09.2020 година со почеток во 18 часот, се отвори изложбата на фотографии од млади фотографи аматери членови на фото клубот Стеван Наумов - Стив и Народна техника Битола.