26ти Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм КАМЕРА 300

 

Се оддржа 26-иот Меѓународен фестивал на аматерски документарен филм КАМЕРА 300. Жирирањето на 53 пристигнати филмови од 11 држави од светот се оддржа од 18-20.10.2018 година во Битола каде што 5 члена комисија донесе одлука за наградените филмови и филмовите во 2 официјални проекции.

Пред многубројните гости и љубители на аматерскиот документарен филм во преполнетата сала на Центарот за култура, фестивалот за отворен го прогласи градоначалничката м-р Наташа Петровска која истакна дека КБК Студио Милтон Манаки и Народна Техника Битола придонесуваат кон ширење на културата не само во Битола туку и во светските рамки.

Пријава и оглас за 2016 година

Vrz osnova na Programata za rabota na Sojuzot na zdru`enijata za tehni~ka kultura ‡ Narodna tehnika ‡ Bitola, za u~ebnata 2015/2016 godina objavuva

 

O G L A S

ZA UPIS NA U^ENICI OD OSNOVNITE U^ILI[TE ZA:

 1. ФИЛМСКА ШКОЛА

 2. FOTO ШКОЛА

 3. RADIO ШКОЛА

 4. PRIMENETA BIOLOGIJA

 5. ELEKTRONIKA

Upisot e ograni~en i se zapi{uvaat po 2(dva) u~enika za sekoja oblast. Обуките se so nastaven fond od 20 nastavni ~asa po odnapred utvrdena programa i zapo~nuvaat:

 • Filmska {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10 ~asot

 • Foto {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10 ~asot

 • Radio {kola - 13.02.2016 god. (sabota) vo 10:30 ~asot

 • Применета Биологија – 13.02.2016 год. (сабота) во 10:30 часот

 • Електроника – 13.02.2016 год. (сабота) во 11 часот

Prijavuvaweto na u~enicite }e go vr{at u~ili{tata pismeno, preku dostaveniot formular-prijava. Prijavite da se dostavat najdocna do 12.02.2016 god. vo Narodna tehnika (zad Sportskata sala) ili na e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .

Информации секој работен ден на тел. 237-388 или 078 438 109

 

 

Narodna tehnika ‡ Bitola

 

 

 

 

 

До

Народна техника – Битола

 

П Р И Ј А В А

на ученици за:

 

ФИЛМСКА ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

ФОТО ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

РАДИО ШКОЛА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА

 

1._________________________________________ одд. _____________

 

2._________________________________________ одд. _____________

 

ЕЛЕКТРОНИКА

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

 1. _________________________________________ одд. _____________

 

Наставници кои ги испраќаат:

___________________

 

___________________

 

___________________ Директор

 

 

___________________________

Телевизиска презентација на наградени проекти

Учество на МТВ и презентација на наградени проекти на ученици од натпреварите и манифестациите организирани од Народна техника и Струковите сојузи од регионот на Народна техника-Битола.  

 

 

СТАША БОЖИНОВСКА „НИЖЕ“ ПРИЗНАНИЈА

 

Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“ кој работи во составот на Народна техника – Битола учествуваше на конкурсот „Млади уметници 2015“ за млади таленти од 15-29 години во категоријата ФОТОГРАФИЈА.

Од страна на стручното жири во состав: Гоце Наневски (универзитетски професор и продекан за настава на Факултетот за ликовна уметност), Славица Јанашлиева (универзитетски професор – графичар), Игор Сековски (графички дизајн, слободен уметник и дизајнер), Ана Лазаревска (професионален фотограф), Маја Чанкуловска Михајловска (историчар на уметност и куратор во Национална галерија на Македонија) одлучи да додели само една и тоа Специјална пофалница за надежен млад автор на членот на клубот - Сташа Божиновска и нејзиното дело – фотографијата „Diversity and love “ („Различност и љубов“).

Пофалницата на Сташа Божиновска и беше доделена на 29.01.2015 год. од стана на директорот на Агенцијата за млади и спорт г-нот Марјан Спасески.

Во Националната Галерија на Македонија - Мала Станица од 26-28 Февруари ќе биде организирана изложба „Young Art 2015“ на која ќе биде изложено и делото „Diversity and love “ („Различност и љубов“).

Изложбата ќе има продажен карактер, така што сите заинтересирани ќе можат да ги откупат квалитетните, навистина одлични дела од младите уметници кои учествуваа на овој конкурс.

 

 

ФОТОГРАФИЈА НА СТАША БОЖИНОВСКА ПРИМЕНА НА ГОЛЕМА МЕЃУНАРОДНА ФОТО ИЗЛОЖБА

На Меѓународната кружна фотоизложба „ТУРИЗАМ 2014“ (од 23.11. до 04.12.2014 год) во организација на 3 (три) земји: Србија, Турција и Кипар, а под патронат на FIAP, ISF, ICS и други еминентни меѓународни фото организации, Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“ кој работи во составот на Народна техника-Битола учествуваше со 4 свои членови: Сташа Божиновска (16 години), Ивона Цветковска (18 години), Илче Блажевски (20 години) и Стефан Талевски (20 години).

На оваа престижна фото манифестација, фотографијата на Сташа Божиновска –„Различност и љубов“ (Diversity and love) е единственa фотографија примена од Република Македонија во конкуренција фотографии од 65 земји од светот. 

Ова е втор Меѓународен успех на младата Битолчанка која во силна меѓународна конкуренција оценувана од 9 мајстори на фотографија го покажа својот талент и уште еден доказ дека Фото клубот „Стеван Наумов-Стив“ е расадник на млади таленти кои можат рамо до рамо да се носат со познати светски имиња во фотографијата.