Регионален натпревар на младите техничари и природници за ученици од основните училишта од Велешкиот регион

Регионален натпревар на младите техничари и природници за ученици од основните училишта од Велешкиот регион 2019 кој го посети и отвори градоначалникот на општина Грдско г-дин Роберт Бесовски. Натпреварот се одржа во ООУ Кирил и Методиј во општина Велес во организација на Народна техника Велес, Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија.