Претседателот Иванов на изложбата со младите истражувачи

По повод Денот на наука на  10 ноември  2015 година во Народната канцеларија на претседателот на Република Македонија, Горѓе Иванов, беше отворена 4 Изложба на наградени проекти на младите истражувачи од Македонија. На отворањето присуствуваше и претседателот Иванов, кој помина пријатни мигови во разговор и дружење со младите истражувачи. 

 

Изложбата беше организирана од  Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија - НАУКА НА МЛАДИТЕ и Сојуз на здруженија на техничка култура на Македонија - НАРОДНА ТЕХНИКА.