Oд работилницата за филм во ОУ „Св.Климент Охридски“

Фотографии oд работилницата за филм и проекцијата на амaтерски документарни филмови од ФАДФ „КАМЕРА 300“ што се одржа на 01.12.2015 год. во ОУ „Св.Климент Охридски“ во Охрид.