Доделување признаниjа на членови и активисти во Струковите сојузи

Доделување на златни плакети, признанија и благодарници на активисти и волонтери, кои се членови на комисии од натпреварите, изложбите и другите манифстации, кои што ги организираат Струковите сојузи членки на СЗТКМ - Народна техника на Македонија и тоа СКМТП и Наука на младите истрашувачи. 

Доделувањето на признанијата беше во салата на Природно научен музеј во Скопје.