Едукативна екскурзија и посета на Државен натпревар на Младите истражувачи во Словенија

Имавме успешен завршеток на двата најголеми Државни натпревари, едниот за клубови на младите техничари и природници за ученици од основните училишта, а другиот за младите истражувачи - Наука на млади, за ученици од средни училишта кои ги организираше на Народна техника на Македонија и Струковите сојузи.

За првите три места, на секој од учениците беа доделени медали и дипломи, а за најдобрите од овие Државни натпревари следуваше уште една награда од Народна техника на Македонија, а тоа е Едукативната посета на Словенија, Австрија, Хрватска и Србија.

Учениците имаа можност да присуствуваат на Државен натревар во Мурска Собота во Словенија, и да посетат разни знаменитости и едукативни центри од техничката област во Австрија и Србија.

Како си поминавме може да погледнете на фотографиите кои ги издвоивме подолу, а повеќе фотографии може да најдете на нашата фан страна на Фејсбук.