Доделени наградите на Фестивалот на аматерскиот документарен филм „Камера 300“

Жирито на 23-от Интернационален фестивал на аматерскиот (непрофесионален )документарен филм „Камера 300“, во состав: Проф. Д-р СТЕФАН СИДОВСКИ - Претседател од Р.Македонија, Проф.СТАНИМИР ТРИФОНОВ од Р.Бугарија-член, ДЕМЕТРИОС ПАВЛИДИС од Р. Грција-член, М-р Димитар Спасевски од Р.Македонија-член, БЛАГОЈЧЕ БОЖИНОВСКИ од Р.Македонија–член, на 28-ми и 29.10.2015 год. ги прегледа сите 52 пристигнати филмови и ја донесоа следната:

                                                                     О Д Л У К А

 

                                                                         Член 1

Во официјална конкуренција од вкупно 52 филмови, жирито одлучи да бидат прикажани 11 филмови во 2 официјални проекции.

 

                                                                          Член 2

Од избраните филмови во официјална конкуренција, а според Правилникот ипропозициите, жирито ги додели следните награди:

              1. GRAN PRI наградата „Плакета Милтон Манаки” за најдобар филм на фестивалотму се доделува на филмот „AREFI, THE SHEPHERD“ („Арефи, овчарот“ на авторот DANIEL ASADI FAEZI од Германија

              2. „ЗЛАТНА КАМЕРА 300“ за филмот „MOZAIK“ („МОЗАИК“) на авторот FRANC KOPIC од Словенија.

              3. „СРЕБРЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „МАРКОВ БУНАР“ на авторот ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВСКА од Р.Македонија.

              4. „БРОНЗЕНА КАМЕРА 300“ за филмот „УМИНА ДУША“ од авторот ЈОВАН НАУМОСКИ од Р. Македонија.

              5. ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА UNICA за филм кој поттикнува истражување му се доделува на филмот „КИНОТО НА ТЕРЗИЈАТА ЈОНЧЕ КАРАМИТРЕ“ од авторот ПЕТАР УЗУНОВСКИ од Р. Македонија.

              6. ПЛАКЕТА НА ОПШТИНА БИТОЛА ЗА НАЈДОБРА КАМЕРА за филмот „КОВАЧ“ од авторите ГОРАН ПОПОСКИ И АНАСТАСИЈА БОШКОСКА од Р. Македонија.

              7. ПЛАКЕТА ЗА РЕЖИЈА „ДРАГИ САВЕВСКИ“ на авторот ВЛАДИМИР ИЛИЕВ од Р.Бугарија за филмот „СТРАСТ ПОКРАЈ ДУНАВ“.

              8. ПЛАКЕТА ЗА МОНТАЖА на авторот SONIA STEGER од Австрија, за филмот „GOODMORNING KASHMIR“ („ДОБРО УТРО КАШМИР“).

              9. ПЛАКЕТА ЗА ИДЕЈА на авторот ПЕРО КОВАНЦАЛИЕВ од Р. Македонија за филмот „ВУЈЧЕ“.

             10.ПЛАКЕТА ЗА РЕПОРТАЖА на авторот ЉУПЧО ПЕТРОВСКИ од Р.Македонија за филмот „ЗА ДЕНОТ“.

                                                                    Член 3

Стручното жири одлучи да бидат доделени и Специјални награди-диплома на:

              На авторот TINCEK IVANUSHA од Словенија за филмот „THE REVANGE“(„ОДМАЗДА“) за иновативност.

              На авторот FREJA ANDERSSON од Шведска за филмот “STORIES FROM THEWARS” („ПРИКАЗНИ ОД ВОЈНАТА“) за нов ракурс.

              На  авторот СПИРО БОРИСОВ од Бугарија за филмот  „SPIRO ЛОТИЕР“ за трајни вредности.

 

30.10.2015 год. Битола

 

 

ЖИРИ КОМИСИЈА:

1. Проф. Д-р. СТЕФАН СИДОВСКИ - Претседател __________

2. Проф.СТАНИМИРТРИФОНОВ–Член __________________

3. ДЕМЕТРИОС ПАВЛИДИС – Член ____________________

4. М-р. ДИМИТАР СПАСЕВСКИ -Член ___________________

 

5. БЛАГОЈЧЕ БОЖИНОВСКИ-член _____________________