Известување од 49 Државен фестивал за непрофесионален филм на Македонија-ДФНФ 2020

На ден 04.12.2020 година (Петок) Жири Комисијата на 49 Државен фестивал за непрофесионален филм на Македонија-ДФНФ 2020 во состав;

претседател  проф.др Мишо Нетковски

член проф.мр Миле Петковски

член Петре Чаповски

ја донесе следнава Одлука за наградени филмови на 49 Државен фестивал за непрофесионален филм на Македонија-ДФНФ 2020 во организација на Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија со подршка на Агенцијата за филм