Официјална проекција на наградени непрофесионални филмови од 49 Државен фестивал на непрофесионален филм

Официјална проекција на наградени непрофесионални филмови од 49 Државен фестивал на непрофесионален филм-ДФНФ одржана на 16.12.2020 година во Кинотека на Македонија со Протокол за заштита на учесниците од вирусот во организација на Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија