Победниците на Сојузот на млади техничари и природници и Народна техника на Македонија во емисијата „Голем одмор“ на МРТ

Учество на победниците на Сојузот на млади техничари и природници и Народна техника на Македонија во емисијата Голем одмор на МРТ