Известување за 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Ги информираме сите пријавени ученици и ментори за 56 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ ке се одржи на ден 01.11.20202 година (недела) во средното општинско техничко училиште Ѓорѓи Наумов општина Битола во организација на Сојузот на здруженија на младите истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ и НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА. Начинот на одржување ќе ви биде дополнително доставен дали со физичко присуство или онлајн во зависност од препораките и во согласност со Протоколот на Владата на Р.С. Македонија и Комисијата за заразни болести.

 НАУКА НА МЛАДИ

 

ПОКАНА