Прием и работна средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија

Прием и работна средба на делегација од СЗТКМ – Народна техника на Р.Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р.Македонија предводена од претседателот Зоран Тодоров кај министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија, г-дин Љупчо Николовски.

Прием и работна средба со министерката за образование и наука, проф.д-р Рената Дескоска

Прием и работна средба со министерката за образование и наука, проф.д-р Рената Дескоска со делегацијата од СЗТКМ-Народна техника на Р.Македонија предводена од претседателот на СЗТКМ г-дин Зоран Тодоров.

 

Потпишување на меморандум за соработка со Словенија

За време на едукативната посета на Словенија со најдобрите уеници од Државните натпревари за клубови на младите техничари и природници за ученици од основните училишта, и младите истражувачи - Наука на млади, за ученици од средни училишта во организација на Народна Техника на Македонија и Струковите сојузи, беше потпишан и меморандум за соработка со Словенија.

Учество во емисијата Голем одмор на МТВ

Учество во емисијата Голем одмор на МТВ, 01.06.2015 

Учениците од Скопскиот регион учествуваа во емисијата и ги презентираа своите наградени проекти.