Работна средба во НТМ со амбасадорот и конзулот на Република Словенија

 

Ambasadorot na Republika Slovenija g-din Milan Jazbec i konzulot g-din Gregor Klemenчiч ги посетија просториите на Narodna tehnika na Makedonija и остварија работна средба со Пере Митрев, извршниот директор на НТМ. 

Летна школа за фотографија и филм

Уписите за летната школа за фотографија и филм се во тек !!!

Термин 10.06.2015-06.07.2015