Доделување плакети во НТ Прилеп

 

Dodeluvawe na plaketi, priznanija i blagodarnici po povod 70 godini jubilejot na SZTKM-Narodna tehnika na Makedonija na aktivisti, volonteri i delovni sorabotnici od regionot na NT Прилеп и во општините Кривогаштани, Долнени и Крушево.