Наградените ученици од НТ-Пробиштип на МТВ

Наградени ученици од НТ-Пробиштип на натпреварите на Сојузот на клубови на младите техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија учествуваа на МТВ и ги презентираа нивните проекти.