Учество во емисијата Голем одмор на МТВ

Учество во емисијата Голем одмор на МТВ, 01.06.2015 

Учениците од Скопскиот регион учествуваа во емисијата и ги презентираа своите наградени проекти.Народна техника - Скопје

          Домот за техничка култура НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје се наоѓа на територијата на Општина Карпош. и располага со 393 метри квадратни корисен простор.

Повеќе...