61 ви државен натпревар на земјоделците - трактористи на Македонија

Во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија почитувајки го протоколот на Владата на Р. Северна Македонија за одржување настани и за безбедност и заштита на учесниците и гостите од вирусот ковид-19 на ден 18-19.09.2020 година се одржа 61 ви Државен натпревар на земјоделците - трактористи на Македонија во општина Битола.

16 Калемарска акција за облагородување(калемење) на дивата круша и дивата слива во реонот на с.Српци,Битолско

На 11.04.2019 година се одржа 16 Калемарска акција за облагородување(калемење) на дивата круша и дивата слива во реонот на с.Српци, Битолско во организација на Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија и Народна техника на Македонија.

65-то Светско првенство во Германија на екипа од Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија

Учество на 65-то Светско првенство во Германија на екипа од Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р. Македонија коешто се оддржа од 24 август до 03 септември во Германија.

15-та Калемарска акција Мариово 2018

На 11 април, 2018 година се одржа 15-та Калемарска акција во Мариово. 

Акцијата беше организирана од страна на СЗТКМ Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Р. Македонија.

Посета на саемот за храна во Солун

Во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р.Македонија се реализира посета на меѓународниот саем за храна, земјоделство, техника и опрема, градинарство,преработка, лозарство, овоштарство, винарство ,пчеларство, ветринарство,  што се одржа во Солун на 4 март 2017 година.