Фотографии од 51 Државен натпревар одржан во Неготино

51 Државен натпревар на младите истражувачи на Македонија одржан во средното училиште Св. Кирил и Методиј во Неготино во организација на Народна техника и Сојузот на младите истражувачи на Македонија- Наука на млади