Летна едукативна работилница за техничка култура со најмладите во градинките

Во организација на Народна Техника на Македонија се оддржа едукативна работилница за техничка култура со најмладите во градинките. Оддржано во градинката „Сонце“ - Скопје.