Учество во емисија на МТВ

Учество во емисија на МТВ  на учениците кои освоија прво место на 52 Државен натпревар на младите техничари и природници одржан во Велес во основното училисте Благој Кирков а во организација на Сојузот на клубовите на младите техничари и природници на Македонија и Народна техника