Летна школа по информатика

    Во време кога компјутерите се наше секојдневие и потреба, запишете го Вашето дете во летната школа по информатика. Место каде што ќе може да ги повтори и усоврши своите знаења.
Пријавувањето е во тек !!!


Термин

10.06.2015 - 06.07.2015 


Microsoft office Word & Excel

 

1. Вовед и работа во Word
2. Работа со слики, цртање и форматирање
3. Работа со табели и графици
4. Вовед и работа во
Excel
5. Дизајн на работни листови
6. Формули и функции
7. Графици и табели
8. Завршни задачи во
Word & Excel


Adobe Collection
1. Вовед во Dreamweaver
2.
Работа во Dreamweaver
3. 
Користење на HTML тагови и табели
4. Вовед во
Photoshop
5.
Работа во Photoshop
6.
Употреба на ефекти во Photoshop
7.
Вовед во Ilustrator
8.
Работа во Ilustrator