Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи за одржаниот 57 Државен натпревар на младите техничари и природниции од Македонија - Охрид

Фотографии од прогласување и доделување награди и медаљи на наградени ученици од основните училишта на ден 28.12.2020 година во ООУ Христо Узунов, општина Охрид од Охридско-Струшкиот регион од одржаниот 57 Државен натпревар на младите техничари и природниции од Македонија-СКМТП кој што се одржа од 17-20.12.2020 година онлајн во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници од Македонија-СКМТП и Народна техника на Македонија. Дипломите и медаљите на наградените ученици ги додели градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиевски