Покана за 52от Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија

Народна Техника на Македонија, сојузот на клубовите на младите техничари и природници на Македонија и Народна Техника - Велес ве покануваат на 52от Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија.

[Покана за 52от Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија]

Летна едукативна работилница за техничка култура со најмладите во градинките

Во организација на Народна Техника на Македонија се оддржа едукативна работилница за техничка култура со најмладите во градинките. Оддржано во градинката „Сонце“ - Скопје. 

Повеќе...

Летна школа по информатика

    Во време кога компјутерите се наше секојдневие и потреба, запишете го Вашето дете во летната школа по информатика. Место каде што ќе може да ги повтори и усоврши своите знаења.
Пријавувањето е во тек !!!

Повеќе...