56 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија

Фотографии од 56 ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - НАУКА НА МЛАДИ кој сто се одржа од 30.10.2020 год до 05.11.2020 година во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на автори и пронајдувачи за технички достигнувања на Македонија-СПАТУМ. Почитувајки ги сите мерки и препораки и Протоколот на Владата на РС Македонија и Комисијата за заразни болести за заштита од вирусот Ковид 19 на сите учесници при организирање на настани и манифестации.