Фотографии од одржаната Меѓународна изложба за иновации 41-МАКИНОВА 2020 и 18-ЕКОНОВА 2020

Фотографии од одржаната Меѓународна изложба за иновации 41-МАКИНОВА 2020 и 18-ЕКОНОВА 2020 која што се одржа онлајн од 8-10.11.2020 година а прогласувањето и доделувањето на наградите беше со физичко присуство по Протокол за заштита на учесниците од вирусот во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Народна техника на Македонија