Учество на 64-то Светско првенство во Кенија

Учество на 64-то Светско првенство во Кенија на екипа од СЗТКМ – Народна техника на Р.Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р. Македонија.