Регионален натпревар на младите техничари и природници за ученици од основните училишта од општина Ресен

Регионален натпревар на младите техничари и природници за учениците од основните училишта во општина Ресен кој што го посети и отвори градоначалникот Живко Госаревски а се одржа во ООУ Гоце Делчев на 20.03.2019 година во организација на Народна техника Ресен, Сојузот на клубовите на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија.