Прием и работна средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија

Прием и работна средба на делегација од СЗТКМ – Народна техника на Р.Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Р.Македонија предводена од претседателот Зоран Тодоров кај министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија, г-дин Љупчо Николовски.