Контакт

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА - НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА


Претседател: г-дин Зоран Тодоров

 

Централна канцеларија

Адреса: Градски ѕид бр.5, 1000, Општина Центар, Скопје

тел/факс. +389 2 323 83 57

E-mail адреси:

Пере Митрев - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зоран Соколовски - Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Facebook

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА

 • Битола

адреса: Партизанска бб

телефон: +389 47 237 388

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Кичево

адреса: Александар Македонски бр. 72

телефон: +389 45 529 733 / +389 70 486 536

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. / Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Гостивар

адреса: ЈНА бб

телефон: +389 42 520 433 / +389 70 345 259 

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Скопје

адреса: Партизански одреди бр. 99, Општина Карпош

телефон: +389 2 306 1234

 mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Кавадарци

адреса: Вишешница бр. 12

телефон: +389 43 412 851 / +389 75 487 933

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Струмица

адреса: Братство и единство бр. 29

телефон: +389 34 321 797

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Тетово

адреса: Љубо Божиновски бр. 82

телефон: +389 44 340 677

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Штип

адреса: Јосиф Ковачев бр. 82

телефон: +389 32 398 080

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Берово

адреса: Моша Пијаде бр. 49

телефон: +389 71 533 911

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Велес

адреса: Алексо Демиевски бб

телефон: +389 71 398 658

mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Куманово

адреса: Пане Георгиев бб

телефон: +389 31 550 607

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Прилеп

адреса: Димо Наредникот бб

телефон: +389 48 520 608 / +389 70 691 111

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Пробиштип

адреса: Црн Врв бр. 48

телефон: +389 32 483 409 / +389 78 209 080

mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. / Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Ресен

адреса: ул.Мите Богоевски бр 61, Општина Ресен

телефон: +389 75 603 454

Народна Техника

    Организацијата на Народна техника на Македонија е формирана во 1946 година, со задача да ги воспитува и образува во прв ред, младите на планот на освојувањето на техничките знаења и да оспособува кадри за обновата и изградбата на земјата. Во тоа време, активностите на оваа Организација, првенствено, беа насочени кон неколку гранки на техниката: воздухопловството, радиоаматериз мот, автомобилизмот и фото и киноаматеризмот. Во текот на својот 50 - годишен развој, Организацијата на Народна техника на Македонија, следејќи го научно - техничкиот прогрес, разви широка лепеза на активности, чии резултати се очигледни во образованието, науката, одбраната, во откривањето и стимулирањето на надарени млади, во сто- панството. Голем број аматери што поминале низ бројните организации на Народна техника, денес се респектирани научни и истражувачки работници, академици, универзитетски професори, конструктори, познати уметнички фото- графи и филмски дејци, пилоти, нуркачи, итн. Денес, над 5000 просветни, научни и други стручни работници се вклучени, на доброволна основа, во системот на развојот на техничката писменост и култура на младите, што се одвива во повеќе од 3800 основни организации на Народна техника.

Народна техника на Македонија, своите активности ги реализира преку основните организации здружени во Општински организации на Народна техника и преку Струкови- те сојузи, кои претставуваат специјализирани организации здружени во Народна техника.

Проширувањето на активностите на Народна техника на територијата на целата Република се одвива преку Општинските конференции.

Уште во 1948 година, Народна техника на Македонија разви бројни активности во 30 општини во Македонија. Со текот на времето се конституираа општински конференции на Народна техника, кои станаа значаен фактор во развојот на техничката култура во тие средини. Овие организации на Народна техника, кои дејствуваат во општините, даваат посебен придонес во ширењето на техничката култура во училиштата, производствените претпријатија, во месните заедници, на село, итн., а особено треба да се одбележи нивниот активен однос во формирањето и развојот на специјализираните организации на струковите сојузи што работат при Народна техника на Македонија (клубови, друштва, полигони, лаборатории, кабинети, работилници, итн). 

Повеќе...

Спонзори

Соработници кои ги помагаат активностите на СЗТКМ - Народна техника на Македонија

 

56-ти Државен натпревар на младите истражувачи од Република Северна Македонија „НАУКА НА МЛАДИ“ 2020

Правилник и пријава за учество на 56-от Државен натпревар на младите истражувачи од Република Северна Македонија.

 Правилник

 Пријава