Потпишување на меморандум за соработка на СЗТКМ со меѓународна организација од Република Србија

Потпишување на меморандум за соработка на СЗТКМ со меѓународна организација од Република Србија и учество на Државен натпревар на ученици од основните училишта во техничките области