Пријави за МАКИНОВА 2017 и ЕКОНОВА 2017

 

Почитувани   во тек е пријавувањето за учество  на овогодишните изложби за пронајдоци и нови технологии, нови производи и младинското  иновативно творештвоо МАКИНОВА 2017  и  ЕКОНОВА  2017    за таа цел во прилог следат  пријавите за учествo кои може да ги преземете од линковите подолу. 

Макинова 2017

Еконова 2017