Доделување дипломи и медаљи за Беровски регион за ученици од основно образование

На ден 11.06.2021 година во 11 часот во општинската сала на општина Берово  свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели градоначалникот на општина Берово г-дин Звонко Пекевски. Во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија а со подршка на МОН. Почитувајќи ги сите мерки и препораки за заштита од вирусот Ковид19 од Комисијата за заразни болести и Владата на РС. Македонија.