Доделување дипломи и медаљи за Кичевско-Полошки регион за ученици од основно образование

На ден 08.06.2021 година во основното училиште Кузман Јосифовски-Питу, општина Кичево свечено беа доделени дипломите и медаљите од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно образование.Дипломите и медаљите ги додели директорката г-ѓа Илинка Ангелеска ..Во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија а со подршка на МОН.Почитувајќи ги сите мерки и препораки за заштита од вирусот Ковид19 од Комисијата за заразни болести и Владата на РС. Македонија.