Едукативна посета и учество на Меѓународен натпревар на младите истражувачи и иноватори на Југоисточна Европа во Сараево

Едукативна посета и учество на Меѓународен натпревар на младите истражувачи и иноватори на Југоисточна Европа во Сараево ,БИХ со наградени ученици и ментори од средните училишта од натпреварите што ги организира Народна техника на Македонија и Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-НАУКА НА МЛАДИ.Настанот го отвори, се обрати и ги посети сите учесници на штандовите амбасадорот на Македонија во Сарево,БИХ г-дин Екрем Ебиби.