Конкурс за пријавување на 58 државен натпревар на младите истражувачи од Р. Северна Македонија

Конкурс за пријавување на 58 државен натпревар на младите истражувачи од Р. Северна Македонија – Наука на Млади 2022 година за ученици од средните училишта со истражувачки проекти по применети, природни и технички науки во 24 области во организација на Сојузот на здруженија на малди истражувачи на Р. Македонија – Наука на млади и Народна техника на Македонија.

Пријава

Правилник