НАЈДОБАР ПАТЕНТ ЗА 2020 ГОДИНА

Патентот РЕСПИРАТОРНА МАШИНА од иноваторот и професор ДИМИТРИЈА АНЃЕЛКОВ кој што доби златен медал на Меѓународната изложба за иновации,патенти и пронајдоци 41МАКИНОВА 2020 која што беше организирана од 08 до 10.11.2021 година од Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Народна техника на Македонија е избран за НАЈДОБАР ПАТЕНТ ЗА 2020 ГОДИНА од Државниот завод за индустриска сопственост на РСМакедонија.Честитки од Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и Народна техника на Македонија за иноваторот и професор ДИМИТРИЈА АНШЕЛКОВ за постигнатиот успех со патентираниот пронајдок РЕСПИРАТОРНА МАШИНА.