Повик и конкурс за пријавување на регионални и 59 државен натпревар на клубови на млади техничари и природнаци

Повик и конкурс за пријавување на регионални и 59 државен натпревар на клубови на млади техничари и природнаци на Р. Северна Македонија – СКМПТ за ученици и ментори од основните училишта по применети природни и технички науки во 24 области со истражувачки проекти во организација на Сојузот на клубови на млади техничари и природници и Народна техника на Македонија.

 

Пријава

Правилник