Повик и конкурс за пријавување на 60 Државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2024

Повик и конкурс за пријавување на 60 Државен натпревар на млади истражувачи од Република Северна Македонија – „НАУКА НА МЛАДИ“ 2023, за ученици и ментори од средните училишта со истражувачки и иновативни проекти во 25 области од применети природни и технички области во организација на Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија – Наука за млади и Народна техника на Македонија.

ПРИЈАВА

ПОВИК

ПРАВИЛНИК