ПОВИК И КОНКУРС ЗА УЧЕСТВО НА 44-МАКИНОВА 2023 И 21-ЕКОНОВА 2023

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички достигнувања на Македонија СПАТУМ и Народна техника на Македонија по 44 пат ќе се оддржи Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, дизајн, идеа, нови производи и технологии, трговски марки, истражувачки проекти и младинско творештво 44-МАКИНОВА 2023 и 21-ЕКОНОВА 2023 во период од 10-11.11.2023 година во СОУ Ацо Русковски општина Берово.

ПОКАНА

ПОКАНА ENGLISH

ПРИЈАВА ЗА МАКИНОВА

ПРИЈАВА ЗА МАКИНОВА ENGLISH

ПРИЈАВА ЗА ЕКОНОВА

ПРИЈАВА ЗА ЕКОНОВА ENGLISH