Прием и работна средба со градоначалникот на општина Кочани г-дин Љупчо Папазов

14.09.2023 Прием и работна средба со градоначалникот на општина Кочани г-дин Љупчо Папазов и претседателот на совет д-р Лазо Митев со претставници на Народна техника на Македонија, извршен директор Пере Митев и од Кино сојуз на Македонија М.А.Ф. Петре Чаповски и договор за соработка за 52 Државен фестивал на непрофесионален филм и Трета школа за непрофесионален филм за млади.