Прием и работна средба со претседателот на Р. Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски

30.10.2023 Прием и работна средба со претседателот на Р. Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски на тема 44 Меѓународната изложба за иноваци , пронајдоци, патенти. нови производи, истражувачки проекти и младинско творештво 44 МАКИНОВА и 21 ЕКОНОВА 2023 и презентација на активностите од Програмата на Народна техника на Македонија за 2023 година.