Свечено доделување на дипломите и признанијата од 59 Државен натпревар на клубови на млади техничари и природници

На 30.06.2022 година се одржа свечено доделување на дипломите и признанијата од 59 Државен натпревар на клубови на млади техничари и природници од Македонија за Беровскиот регион кое се одржува во ООУ Дедо Иљо Малешевски во општина Берово, а ги додели директорката Наташа Аврамска за ученици од основните училишта. Во организација на Сојуз на клубови на млади техничари и природници на Македонија и Народна техника на Македонија.