Свечено доделување на дипломи и медаљи за Велешко-Тиквешки регион

На 04.06.2021 година во ООУ Васил Главинов , општина Велес се оддржа свечено прогласување и доделување на дипломи и медаљи на наградени ученици од 58 Државен натпревар на младите техничари и природници од Македонија за ученици од основно и од 57 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија-НАУКА НА МЛАДИ за ученици од средно образование од Велешко-Тиквешкиот регион. Дипломите и медаљите ги додели г-ѓа Лидија Михајловска почитувајќи ги мерките и препораките на Комисијата за заразни болести и Владата на РС Македонија при организирање насатани.