Свечено доделување на дипломи, медаљи, признанија и благодарници од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија/Наука на млади

Свечено доделување на дипломи, медаљи, приѕнанија и благодарници од 59 Државен натпревар на младите техничари и природници на Македонија и 58 Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија/Наука на млади кое се одржа на 30.06.2022 година во средното стручно општинско училиште Димитар Влахов во општина Струмица во организација на Народна техника на Македонија,Сојуз на здруженија на млади истражувачи на Македонија-Наука на млади и Сојуз на клубови на млади техничари и природници од Македонија.