Свечено отварање на Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, индустриски дизајн, нови технологии и производи, истражувачки проекти и младинско истртажувачко и иновативно творештво

Свечено отварање на Меѓународна изложба за иновации, пронајдоци, патенти, индустриски дизајн, нови технологии и производи, истражувачки проекти и младинско истртажувачко и иновативно творештво 44 Макинова и 21 Еконова 2023. На настанот се обрати вице премиерката на Р. Северна Македонија г-ѓа Славица Грковска. Оваа година покрај учесници од нашата држава имаше и учесници од Црна Гора, БИХ и Бугарија. На 44 Макинова и 21 Еконова покровител беше претседателот на Р. Северна Македонија г-дин Стево Пендаровски. Традиционална Мегународна изложба на иновации, пронајдоци, патенти, индустриски дизајн, нови технологии и производи, истражувачки проекти и младинско истражувачко и иновативно творештво 44 Макинова и 21 Еконова која што на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија – СПАТУМ а подржано од Министерството за образование и наука и општина Берово. Настанот се одржа во ОСУ Ацо Русевски Берово 10 до 12.11.2023. Голема благодарност од учесници и организаторите до виде премиерката г-ѓа Славица Грковска за присуството, посетата на штандовите и отварањето на настанот.