Фотографии од државен натпревар на земјоделските училишта во Кавадарци

Претставници на Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанство на Македонија учествуваа на Држаниот натпревар на земјоделски училишта во СОУ Ѓорче Петров – Кавадарци.